พระเจ้าที่รัก

 

ขอบคุณพระองค์ สำหรับ ความแข็งแกร่ง และ  ความช่วยเหลือของพระองค์ในทุก ทุกเรื่อง 

 

ขอบคุณพระองค์ สำหรับ สายตา ที่จับจ้องแต่พระองค์  ขอบคุณสำหรับ ความรักของพระองค์ที่ทำให้ลูกได้รู้ว่า  ความรักของพระองค์ ยิ่งใหญ่เพียงใด

 

ความรักของพระองค์ ที่มีมากจนไม่ต้องการความรักของคนอื่นเลย 

ความรักของพระองค์ ที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป  จากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้าย   เหตุการณ์ที่ดูเหมือนพายุ ที่ไม่มีวันสงบ 

ความรักของพระองค์ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง 

เปลี่ยนเหตุการณ์ร้าย ร้าย  ให้กลายเป็นดี 

 

ขอบคุณพระองค์ สำหรับทุกอย่างในวันนี้

ขอบคุณพระองค์ สำหรับ การจัดเตรียมอย่างดีของพระองค์

 

ขอสรรเสริญพระนามของพระองค์

 

อาเมน

 

Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic